Prawo cywilne
Project

Prawo cywilne

- sporządzanie projektów umów;
- analiza umów już zawartych;
- wsparcie w negocjacjach;
- przygotowywanie korespondencji przedsądowej;
- reprezentacja wobec kontrahentów;
- wzywanie do zapłaty;
- projekty aktów wewnętrznych wspólnot mieszkaniowych;
- i inne.

Prawo handlowe
Project

Prawo handlowe

- pomoc w tworzeniu spółek;
- doradztwo Zarządom;
- przygotowywanie uchwał;
- upadłości;
- i inne.

Reprezentacja procesowa
Project

Reprezentacja procesowa

- stwierdzenia nabycia spadku i działy spadku;
- drogi konieczne;
- rozwody, separacje i podziały majątku;
- alimenty;
- spory pracownicze;
- odwołania od decyzji;
- postępowania sądowo-administracyjne;
- środki ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne;
- postępowania wieczystoksięgowe;
- postępowania rejestrowe KRS;
- i inne.