logo_slajd_01

ULIASZ & WAGNER

Radcowie Prawni

Spółka Partnerska

Elżbieta Uliasz

Radca Prawna

Praktyczka z pewnym doświadczeniem akademickim. Koncentruje się na prawie cywilnym, sporządzaniu umów, negocjacjach i sporach sądowych. Mediatorka wpisana listę stałych mediatorów w Sądach Okręgowych w Katowicach i Bielsku-Białej. Pomoc prawna w języku francuskim.

Paweł Wagner

Radca Prawny

Praktyk z pewnym doświadczeniem akademickim. Nachylenie cywilistyczne. Doświadczenie w prowadzeniu spraw administracyjnych. Sprawy rejestrowe. Pomoc prawna w języku angielskim, a także w języku włoskim (jeśli nie da się inaczej).

Stale współpracujemy z doradcą podatkowym, notariuszami oraz z tłumaczami przysięgłymi.

Obsługujemy przedsiębiorców polskich oraz z kapitałem zagranicznym, obywateli polskich i cudzoziemców.

Pozwól nam sobie pomóc