Czy warto skorzystać z postępowania pojednawczego przed wystąpieniem z pozwem?

Celem postępowania sądowego zainicjowanego wniesieniem pozwu jest wdanie się w spór, który rozstrzygnie Sąd. Celem postępowania pojednawczego jest zakończenie sporu w drodze ugody…

318 sierpnia 202021 sierpnia 2020