Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem danych osobowych jest spółka Uliasz & Wagner Radcowie Prawni Spółka Partnerska, 40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 22/304 A; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2. Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług prawnych w oparciu o art. 6 ustęp 1 b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3.Osoba fizyczna, której dane są przedmiotem przetwarzania ma prawo do:

1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

2) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

3) przenoszenia danych,

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Zgromadzone dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.