Obsługa prawna

Porady prawne

Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz osób i jednostek organizacyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Obsługujemy zarówno doraźnie, jak i w ramach stałych umów.

Obszary praktyki

Zajmujemy się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, jak również prawa rodzinnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnego.

Jesteśmy odpowiedzialnymi
i doświadczonymi prawnikami.

Dajemy Klientom uważność, a ich sprawy prowadzimy osobiście.

Bo zna procedurę. Bo wie jak skonstruować wywód. Bo umie ocenić wagę argumentów i odpowiednio ich użyć.

Bo ważne jest to, co się w umowie napisze, jak się napisze oraz to, co się pominie. Bo jej spójność i skuteczność może ocenić ten, kto wie, jak ona zadziała w otoczeniu prawnym.

Bo pozwalają osiągnąć porozumienie tanio i szybko. Bo nie wykluczają stronom współpracy w przyszłości. Bo w razie niepowodzenia droga postępowania sądowego pozostaje otwarta.

Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Tajemnica radcowska stanowi podstawę zaufania Klienta oraz jest gwarancją jego praw i wolności.

Jesteśmy dwuosobową spółką partnerską radców prawnych.

Przychodząc do nas nie trafisz do kombinatu. Skupiamy się na jakości prowadzenia spraw, a nie na ich ilości.

Przykładowe usługi

ikona_124px_obsluga_sp_black

Obsługa spółek

Prawidłowe wykonywanie czynności korporacyjnych wymaga znajomości obowiązków, terminów i zasad działania organów spółek. Korzystanie z naszej wiedzy pozwala uniknąć problemów formalnych i skupić się na meritum prowadzenia działalności.

ikona_124px_przyg_proj_black

Projekty umów - przygotowywanie, opiniowanie

Przygotowujemy projekty umów,
by zapewnić ich ważność i możliwie najpełniejsze zabezpieczenie interesów Klienta. Opiniując projekt umowy zidentyfikujemy tkwiące w niej ryzyka, co pozwoli je wyeliminować.

ikona_124px_spory_black

Spory konsumenckie

Reprezentujemy konsumentów wobec przedsiębiorców w związku z nabyciem od nich rzeczy i usług.
Pomagamy w wykonywaniu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.

ikona_124px_sprawy_sad_black

Sprawy sądowe i administracyjne

Przygotowujemy i wnosimy pozwy, wnioski oraz środki odwoławcze, a następnie popieramy je w postępowaniach.

ikona_124px_mediacje_black

Mediacje

Fachowym wsparciem komunikacji ułatwiamy rozwiązanie sporu przy zachowaniu przez każdą ze stron swobody w podejmowaniu decyzji. Zawarta ugoda po jej zatwierdzeniu przez Sąd stanowi tytuł egzekucyjny.

ikona_124px_spr_wsp_mieszk_black

Sprawy wspólnot mieszkaniowych

Pomagamy w przygotowaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych regulujących działanie wspólnoty mieszkaniowej. Zapewniamy ich zgodność z prawem oraz sprawne i stabilne funkcjonowanie wspólnoty.

ikona_124px_ocena_persp_black

Ocena perspektyw

Analizujemy sprawy i przewidujemy prawdopodobne scenariusze ich rozwoju. Ważymy zagrożenia i szanse powodzenia.

Zakres działań

Pozwól nam sobie pomóc

Blog

Czy warto skorzystać z postępowania pojednawczego przed wystąpieniem z pozwem?

Celem postępowania sądowego zainicjowanego wniesieniem pozwu jest wdanie się w spór, który rozstrzygnie Sąd. Celem postępowania pojednawczego jest zakończenie sporu w drodze ugody…

318 sierpnia 202021 sierpnia 2020

Partnerzy

Elżbieta Uliasz

Radca Prawna

Paweł Wagner

Radca Prawny

Kontakt

+48 733 880 865

ul. Dąbrowskiego 22/304a, 40­-032 Katowice

partnerska.katowice.pl

Formularz kontaktowy

Uliasz & Wagner Radcowie Prawni Sp.p. w Katowicach

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach

KRS 0000379759
NIP: 9542720149
REGON: 241881650