logo_slajd_01

ULIASZ & WAGNER

Radcowie Prawni

Spółka Partnerska

Zajmujemy się zagadnieniami prawnymi z różnych
dziedzin prawa materialnego oraz procesowego,
przede wszystkim cywilnego i gospodarczego, ale także
administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

– sporządzanie projektów umów;
– analiza umów już zawartych;
– wsparcie w negocjacjach;
– przygotowywanie korespondencji przedsądowej;
– reprezentacja wobec kontrahentów;
– wzywanie do zapłaty;
– projekty aktów wewnętrznych wspólnot mieszkaniowych;
– i inne.

– pomoc w tworzeniu spółek;
– doradztwo Zarządom;
– przygotowywanie uchwał;
– upadłości;
– i inne.

– stwierdzenia nabycia spadku i działy spadku;
– drogi konieczne;
– rozwody, separacje i podziały majątku;
– alimenty;
– spory pracownicze;
– odwołania od decyzji;
– postępowania sądowo-administracyjne;
– środki ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne;
– postępowania wieczystoksięgowe;
– postępowania rejestrowe KRS;
– i inne.

Zapewniamy skuteczne rozwiązania prawne

Udzielamy pomocy doraźnej, a  także w ramach umów o stałą obsługę prawną.

Pozwól nam sobie pomóc