Reprezentacja procesowa

Reprezentacja procesowa

Reprezentacja procesowa

– stwierdzenia nabycia spadku i działy spadku;
– drogi konieczne;
– rozwody, separacje i podziały majątku;
– alimenty;
– spory pracownicze;
– odwołania od decyzji;
– postępowania sądowo-administracyjne;
– środki ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne;
– postępowania wieczystoksięgowe;
– postępowania rejestrowe KRS;
– i inne.

Potrzebujesz prawnika? Pozwól nam Ci pomóc